Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych...