Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - 23 maja 2019 R.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 17:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 20.03.2019 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice” (druk 53/2019).

4. Analiza pensum dla wicedyrektorów szkół (pkt 8 planu pracy).

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. - omówienie.

6. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach - informacja (pkt 4 planu pracy).

7. Sprawy bieżące.