Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Unieważnienie postępowania "Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Gierałtowice, dnia 05.06.2019 r.

 

PP.6728.2.2.2019

Wykonawcy, którzy złożyli oferty  na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Na podstawie pkt 5 zaproszenia do złożenia ofert z dnia 17.05.2019 r. na porządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice - unieważniam przedmiotowe postępowanie. Jednocześnie dziękuje za zainteresowanie i złożenie ofert.

 

Pobierz plik:PDF0067_0001.pdf