Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach”

oznaczenie sprawy PN/12/2019            dnia: 17.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach”                                                                                                                                                        

 

 

Numer

oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty

 

Doświadczenie

 projektanta branży

drogowej
(deklarowana ilość realizacji dokumentacji projektowej)

 

 

Termin wykonania

 zamówienia

 

 

 

 

Okres gwarancji

 

 

 

 

Warunki

płatności

 

1.

 

 

„ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.

  ul. Wierzbowa 14,
 40-169 Katowice

 

51 414,00 zł.

 

2

 

do 20 grudnia 2019r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

2.

 

 

architektura &projekty Damian Bejton

ul. 3  maja 71 a,

44-230 Czerwionka –Leszczyny

 

39 360,00 zł.

 

2

 

do 20 grudnia 2019r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

3.

 

 

„VITARO” Sp. z o.o.,
ul. Świętokrzyska 30/63,

00-116 Warszawa,

Oddział: Dziepółć 3,
97-500 Radomsko 

 

55 350,00 zł.

 

3

 

do 20 grudnia 2019r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

4.

 

Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek

ul. Skrzyszowska 39c,
44-300 Wodzisław Śl.

 

12 300,00 zł.

 

2

 

do 20 grudnia 2019r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

5.

 

 

SZOSA-PROJEKT Projektowanie dróg Michał Szostak

ul. A. Kawika 34b/6

41-806 Zabrze

 

31 857,00 zł.

 

2

 

do 20 grudnia 2019r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10 000,00 zł.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert BIP.pdf