Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) w związku z art. 14 ust. 4 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. 2017 r. poz. 730), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. Zawiera się porozumienie pomiędzy Gminą Gierałtowice a Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych na obszarze Gminy Gierałtowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-08-2019 w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  04-09-2019 08:45
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  04-09-2019 08:45
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 145
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl