Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gierałtowice - 25.09.2019 r.-

Strona archiwalna

 

Wspólne posiedzenie  komisji budżetu i komisji samorządu Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się  25 września 2019 r. , o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokołach z posiedzenia komisji budżetu i komisji kultury z 26.08.2019 r. i posiedzenia k.samorządu z 22.08.2019 r.

3. Przedstawienie informacji o: - kształtowaniu się WPF Gminy Gierałtowice (druk 80/2019), - przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za I półrocze 2019 roku (druk 79/2019), - przebiegu wykonania planów finansowych GBP oraz GOK za I półrocze 2019 roku (druk 81/2019).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 83/2019).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok (druk 84/2019).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (druk 82/2019).

7. Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020 - informacja wójta gminy.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2019
  przez: Zuzanna Plaza
 • opublikowano:
  20-09-2019 12:01
  przez: Zuzanna Plaza
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 12:03
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 186
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl