Przejdź do treści strony WCAG

Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania- 2.12.2019 r.

Strona archiwalna

 

 Posiedzenie komisji budżetu i planowania odbędzie się  2 grudnia 2019 r., o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia wspólnego komisji rady gminy z 25.11.2019 r.

3. Wydanie ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

4. Sprawy bieżące dla komisji budżet i planowania.

5. Zamknięcie posiedzenia.