Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 11.12.2019 r.

Strona archiwalna

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 17:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy. ul. Ks. Roboty 48A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji nr 13 (26.11.2019 r.)

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk 105/2019).

4. Omówienie propozycji zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Paniówki (wynikających z rozpatrzenia uwag) - kontynuacja.

5. Omówienie propozycji zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gierałtowice (wynikających z rozpatrzenia uwag)

6. Sprawy bieżące dla komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.