Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu dotacji celowej spółce wodnej

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

- art. 221 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

- art. 443 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

- oraz § 3 uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XII/96/2019 z dnia 28.08.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 02.09.2019 r. poz. 5890)
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-12-2019 w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu dotacji celowej spółce wodnej.pdf