Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/117/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu...

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/117/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice zmienionej Uchwałą Nr IX/62/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 czerwca 2015 r.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:    od 12 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/117/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice zmienionej Uchwałą Nr IX/62/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 czerwca 2015 r.PDFUchylenie uchwaly w sprawie nagrod.pdf

 

 1. Formularz zgłaszania opinii.DOCXFormularz opinii_ uchylenie uchwaly w sprawie nagrod.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 11.02.2020 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2020
  przez: Małgorzata Szczęsny
 • opublikowano:
  12-02-2020 12:42
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  12-02-2020 12:43
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 139
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl