Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Dostawa oprogramowania do obsługi Kadrowo-Płacowej dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tyś euro netto.

Dostawa oprogramowania do obsługi Kadrowo-Płacowej dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tyś euro netto.


1.    NAZWA i ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
NIP 969-160-69-09

2.    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
2.1   Dostawa oprogramowania do obsługi Kadrowo-Płacowej  dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, wyszczególnionych w zał. nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2.2    Termin wykonania zamówienia: 16 kwietnia 2020 r.
2.3    Okres gwarancji: określony w zał. nr 1,
2.4    Warunki płatności: przelew, 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

3.   FORMA  ZŁOŻENIA  OFERTY
Ofertę na niniejszym FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2020 r. do godz. 11:00 w drogą elektroniczną na adres: informatyka@gieraltowice.pl

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

PDFFormularz
PDFPrzedmiot 20200310

Uwaga: W dniu 10.03.2020 r.o godzinie 14:00 nastąpiła zamiana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - w punktach 119, 120 oraz treści oświadczenia. Oferty na nieaktualnym wzorze opisu przedmiotu nie będą rozpatrywane.