Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok

Uchwała Nr V/33/07

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 8 lutego 2007

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok  

 

 

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 52 ust. 1, art. 57, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.                       o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),                                         na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

 

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

 

§ 1

1. Dokonać  zmian  w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice      z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

DOC33_zał 1.doc

    

2. Dokonać  zmian  w załączniku nr 2a do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice       z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

DOC33_zał 2.doc

 

3. Dokonać  zmian  w załączniku nr 6 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice      z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DOC33_zał 3.doc

 

4. Dokonać  zmian  w załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice      z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 DOC33_zał 4.doc

 

5. Dokonać  zmian  w załączniku nr 8 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice      z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

DOC33_zał 5.doc

 

6. Dokonać  zmian  w załączniku nr 9 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice      z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

DOC33_zał 6.doc

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

podpisał: Przewodniczący Rady Gminy        

              Piotr Szołtysek
informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Michał Kafanke
data wytworzenia: 2007-02-23