Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr IX/69/07
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 maja 2007r.
 
W sprawie: rozpatrzenia skargi.
 
Na podstawie:
-     art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
-     art. 229 pkt. 3, art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Gierałtowice złożonej przez Państwa Józefa Nocoń i Krystynę Zoń i wysłuchaniu stanowiska Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala
§ 1
1.      Uznać skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.      Zawiadomić skarżących o sposobie załatwienia skargi.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Podpisał:

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szołtysek
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: 2007-06-12