Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2006

 

UCHWAŁA Nr IX/67/07

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 24 maja 2007r.

 w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2006.

 Działając na podstawie przepisów:

-       art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

-       art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2006 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1)    Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006r., w którym po stronie aktywów i pasywów wykazano sumę 80.348,66 zł.

          PDF67_zał 1.pdf

2)    Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2006r., w którym wykazano zysk netto 162,35 zł.

          PDF67_zał 2.pdf

3)    Informacji dodatkowej za 2006r.

          PDF67_zał 3.pdf

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Michał Kafanke
data wytworzenia:  2007-06-12