Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia ?Zasłużony dla Gminy Gierałtowice?

Uchwała Nr IX/72/07
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 maja 2007r.
 
 
W sprawie:
Wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
 
Na podstawie: art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/190/2001 z dnia 27.09.2001r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, zmiana uchwała Nr III/62/07z dnia 26 kwietnia 2007r.
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala
 
§ 1
Przyznać wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” w kategorii osób prawnych i jednostek organizacyjnych następującym laureatom:
1)       Ochotnicza Straż Pożarna w Chudowie
2)       Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowicach
3)       Ochotnicza Straż Pożarna w Paniówkach
4)       Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowicach
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF73_zał.pdf

Podpisał:

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szołtysek
informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2007-07-10