Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 7 lipca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji 

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021 PDFProjekt uchwaly w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w gminie Gieraltowice na rok szkolny.pdf

 

  1. Formularz zgłaszania opinii.DOCXFormularz opinii_ ustalenie stawki cena za paliwa.docx
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 07.07.2020 r.