Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  dyrektorów i wicedyrektorów..

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych  w art. 42  ust. 3 Karty Nauczyciela.                    

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 10 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji 

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  zasad udzielania
    i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  dyrektorów
    i wicedyrektorów placówek oświatowych, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych  w art. 42  ust. 3 Karty Nauczyciela.   
    PDFProjekt uchwaly w sprawie znizek dyrektorow i wicedyrektorow.pdf (511,85KB)

                     

 

  1. Formularz zgłaszania opinii. DOCXFormularz opinii_ znizki dyrektorow i wicedyrektorow.docx (18,39KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 10.07.2020 r.