Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach”, PN/16/2020.

oznaczenie sprawy PN/16/2020        dnia: 04.08.2020r.                                                                                                                                         

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach”.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

 

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

 

 

Warunki płatności

 

1.

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

24 632,47 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS”
Beata Wilgucka ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,
44-203 Rybnik

 

27 202,54 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

3.

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów

 

23 815,88 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

4.

Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

 

18 708,30 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

5.

 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

21 131,40 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

6.

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice

 

23 958,37 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

7.

BAUGART Spółka z o.o.
ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

 

26 355,49 zł.

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 22 866,00zł.

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP.pdf (37,25KB)