Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. ustawy z 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ) na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. W roku szkolnym 2020/2021 określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w gminie Gierałtowice:
1) olej napędowy: 4,21 zł/litr
2) benzyna: 4,31 zł/litr
3) LPG: 1,98 zł/litr
4) prąd: 2,59 zł/kWh

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021.pdf

opublikowano Dz.Urz. Woj. Ślask.: PDF191_cena j. paliwa rok szk. 2020-2021.Dz.Urz.Woj. Śl..pdf