Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

uchwała Nr XIII/97/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia

  

Uchwała Nr XIII/97/07

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 września  2007 roku

  w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok 

             Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 52 ust. 1, art. 57, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 168, art. 184 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.),na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice 
 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala 

§ 1

1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    DOC97_zał 1.doc

2. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.   DOC97_zał 2.doc

3. Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.   DOC97_zał 3.doc

4. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.   DOC97_zał 4.doc

5. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  DOC97_zał 5.doc

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Michał Kafanke
data wytworzenia: 2007-10-03