Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

uchwała Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok.

   

Uchwała Nr XIV/99/07

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 30 października 2007 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 52 ust. 1, art. 57, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 168, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  art. 3  ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice  uchwala

§ 1

1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. DOC7a_zał 1.doc

2. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały DOC7a_zał 2.doc

3. Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. DOC7a_zał 3.doc

4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. DOC7a_zał 4.doc

5. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. DOC7a_zał 5.doc

6. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok  poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. DOC7a_zał 6.doc

7. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu  Gminy  Gierałtowice  na  2007 rok poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. DOC7a_zał 7.doc

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

podpisał: Wiceprzewodniczący Rady Gminy            

              Marek Błaszczyk

Podmiot udostępniający: Stefania Swoboda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Kafanke
Data wytworzenia: 2007-11-09