Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”, PN/19/2020.

oznaczenie sprawy PN/19/2020        dnia: 01.09.2020r.

                                                                                                                                            

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

 

 

Termin wykonania zamówienia


Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę

(wymagany
 5 lat)

 

Warunki płatności

 

1.

 

MB STERNAL BOGUSŁAW STERNAL
ul. Gliwicka 27, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

46 227,75 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Borczyk Agnieszka
ul. Składowa 1a, 41-814 Zabrze

 

55 713,99 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
 od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

3.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik

 

54 278,20 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 39 324,00 zł.

 

PDFInformacja z otwarcia ofert_BIP.pdf (28,95KB)