Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zebranie wiejskie - Paniówki - 21.09.2020 r.

21 września 2020 r. o godz. 1800

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44

odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PANIÓWKI

Porządek zebrania obejmie następujące tematy:

 1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 3. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej kadencji 2019-2022.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej (GSW), wybory delegatów do GSW.
 5. Informacja o:
 • eksploatacji górniczej kopalni „Budryk” pod terenem sołectwa,
 • działania Spółki Restrukturyzacji Kopalń po likwidacji kopalni „Makoszowy”.
 1. Informacja o opłacie za wywóz odpadów komunalnych, obowiązkach zachowania porządku i wykaszania posesji.
 2. Informacja o dotacjach do wymiany kotłów węglowych.
 3. Informacja o procedurze uchwalania planu miejscowego.
 4. Informacja o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, cenie wody i ścieków.
 5. Informacja policji o stanie bezpieczeństwa w sołectwie i gminie.
 6. Wolne głosy.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

Sołtys Bogusław Mryka