Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Budowa kolektora z potoku Beksza do potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach w rejonie ul. Konopnickiej, umożliwiającego prawidłowy odpływ wód opadowych w kierunku istniejącej pompowni, w ramach likwidacji szkód górniczych..

Gierałtowice, dnia 12.10.2020r.

PP.6733.33.2020.GN

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 09.10.2020r. wydana została decyzja nr 36/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa kolektora z potoku Beksza do potoku Gierałtowickiego
w Gierałtowicach w rejonie ul. Konopnickiej,
umożliwiającego prawidłowy odpływ wód opadowych w kierunku istniejącej pompowni, w ramach likwidacji szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”,
lokalizacja inwestycji na działkach nr: 2070/332, 2072/329, 317, 314, 318, 1177/304, 319.

 

na rzecz Inwestora – Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”,
ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Lip,
firma NELTEK S.C., ul. Kopernika 21/9, 43-200 Pszczyna

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

 

 

PDFObwieszczenie - Budowa kolektora z potoku Beksza.pdf

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia: