Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Doposażenie parku do Street Workout’u w ramach zadania „Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”

oznaczenie sprawy PN/22/2020        dnia: 29.10.2020r.   

                                                                                                                                 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Doposażenie parku do Street Workout’u w ramach zadania „Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”

 

 

Numer oferty

 

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

 

Cena brutto oferty

 

 

 

Termin wykonania

zamówienia

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

 

Warunki płatności

 

1.

DELTA CERT Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/7
35-606 Rzeszów

 

16 605,00 zł

 

do 21 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

2.

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
87-123 Dobrzejewice
Kawęczyn 1

 

17 404,50 zł

 

do 21 dni kalendarzowych
 od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

3.

Baugart sp. z o.o.
44-190 Knurów
ul. Floriana 7

 

21 513,22 zł

 

do 21 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 16 610,00 zł.

 

 

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP.pdf (28,84KB)