Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

uchwała Nr XV/118/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Miastem Uhersky Brod (Republika Czeska)

 

UCHWAŁA  Nr XV/118/07

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2007 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Miastem Uhersky Brod (Republika Czeska)

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem Uhersky Brod (Republika Czeska) a Gminą Gierałtowice (Rzeczypospolita Polska) na okres 4 lat, tj. od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2011 roku, której treść określa załącznik do niniejszej Uchwały. DOC118_zał.doc

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

podpisał: Przewodniczący Rady Gminy

               Piotr Szołtysek


 

podpisał: Przewodniczący Rady Gminy

               Piotr Szołtysek


Podmiot udostępniający: Stefania Swoboda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Papkala
Data wytworzenia: 2008-01-18