Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Gierałtowice - 16.11.2020

Zarządzenie Wójt Gminy Gierałtowice

Nr 0050.217.2020 z dnia 16.11.2020r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

przez Gminę Gierałtowice
 

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990),

 

Zarządzam

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl oraz na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.217.2020 z 16.11.2020  r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Gierałtowice przeznacza do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości:

numer działki

arkusz mapy

numer księgi wieczystej

obręb

Rodzaj użytku, powierzchnia, [ha]

Pow. pod

dzierżawę

[ha]

 

 

 

Wysokość stawki czynszu

 

 

 

Termin wnoszenia opłat

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

1

416/8 arkusz 33

obręb Chudów

GL1G/00039836/8

RIVb – 0.3033

0.1600

 

 

19,68 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

 

 

Działka niezabudowana w rejonie stawów. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 

działalność rolnicza

2

417/8 arkusz 33

obręb Chudów

42808 Rybnik

RIVb – 0.2640

0.1400

 

 

17,22 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w rejonie stawów. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

3

418/8 arkusz 33

obręb Chudów

GL1G/00039836/8

RIVb – 1.0700

0.9000

 

110,70 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w rejonie stawów. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 

działalność rolnicza

4

681/1 arkusz 6

obręb Gierałtowice

GL1G/00077096/6

RIIIb – 0.5142

0.5142

 

 

120,33 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Kopernika. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

 

działalność rolnicza

5

945/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

RV – 0.0895

ŁIV – 0.0453

PsIV – 0.0283

W-ŁIV- 0.0034

0.1631

 

 

11,67 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

do 15 września

 

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

działalność rolnicza

 

6

953/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00061019/8

RV – 0.1493

ŁIV – 0.1426

 

0.2919

 

 

21,33 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

działalność rolnicza

7

958/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

ŁIV – 0.5132

W-ŁIV- 0.0473

0.5132

 

 

48,24 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

działalność rolnicza

8

961/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00061019/8

RIVb – 0.1367

RV – 0.1161

0.2528

 

 

22,98 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

9

963/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00061019/8

PsIV – 0.2365

0.2365

 

 

22,24 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

10

964/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

RIVb – 0.1424

ŁIV – 0.0078

PsIV- 0.1924

W-ŁIV- 0.0070

RIVb- 0.1424

ŁIV- 0.0078

PsIV- 1924

 

36,35 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

11

966/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

ŁIV – 0.4250

W-ŁIV- 0.0112

0.4362

ŁIV- 0.4250

 

 

39,95 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina, w pobliżu granicy z Chudowem. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 

działalność rolnicza

12

968/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

ŁIV – 0.2680

0.2680

 

 

25,20 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

 

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina, w pobliżu granicy z Chudowem. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

13

970/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

PsIV – 0.1851

0.1851

 

 

17,40 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina, w pobliżu granicy z Chudowem. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

14

971/15 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

PsIV – 0.1612

0.1612

 

 

15,16 zł/opłata roczna

zwolnienie  z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana pomiędzy ulicami Zabrska i Darwina, w pobliżu granicy z Chudowem. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

15

321 arkusz 5

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

RIVb – 0.5000

0.5000

 

 

61,50 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Powstańców Śląskich, za osiedlem. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

16

31 arkusz 2

obręb Paniówki

GL1G/00039643/8

RIVb – 0.2500

0.2500

 

 

30,75 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Podzamcze. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

17

562/263 arkusz 1

obręb Paniówki

GL1G/00037764/8

RVI-0.3040

0.3040

 

 

7,00 zł\opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w głębi ulicy Zabrskiej, w pobliżu rzeki Kłodnica i zalewiska. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

18

563/263 arkusz 1

obręb Paniówki

GL1G/00061019/8

RVI-0.2847

ŁIV – 0.0132

0.2979

 

 

7,79 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w głębi ulicy Zabrskiej, w pobliżu rzeki Kłodnica i zalewiska. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 

działalność rolnicza

19

567/264 arkusz 1

obręb Paniówki

GL1G/00037764/8

RV – 0.2190

LV – 0.0071

0.2261

 

 

11,84 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w głębi ul. Zabrskiej, w pobliżu ul. Borowa. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

20

569/264 arkusz 1

obręb Paniówki

GL1G/00061019/8

RV – 0.2263

0.2263

 

 

12,00 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w głębi ul. Zabrskiej, w pobliżu ul. Borowa. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

21

655/269 arkusz 1

obręb Paniówki

GL1G/00061019/8

ŁIV – 0.0811

W-ŁIV- 0.0030

Lzr- LIV- 0.0085

ŁIV – 0.0811

 

 

 

7,62 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

 

do 15 września

 

 

Działka niezabudowana przy rzece Kłodnica, w pobliżu ul. Zabrskiej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

22

7 arkusz 6

obręb Paniówki

GL1G/00089679/4

RIVa – 0.2251

RIVb – 0.6183

RV – 0.1566

1.0000

 

129,14 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Strażackiej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

23

23 arkusz 15

obręb – część Przyszowice

GL1G/000113875

RIVa – 0.1984

 RIVb – 0.2933

Br-RIVa – 0.2092

Dr- 0.0065

RIVa – 0.1984

RIVb – 0.2933

 

75,56 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka częściowo zabudowana przy ul. Polnej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 

 

działalność rolnicza

24

54/2 arkusz 5

obręb Przyszowice

GL1G/00075525/9

RIVb – 0.2458

0.2458

 

 

30,24 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

do 15 września

 

Działka niezabudowana pomiędzy ul. Wolności i Powstańców Śląskich, w pobliżu ulicy Granicznej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 

działalność rolnicza

25

107 arkusz 22

obręb Przyszowice

GL1G/00046926/8

 

RIVa – 0.2369

0.2369

 

 

47,15 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Brzeg. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

26

108 arkusz 22

obręb Przyszowice

GL1G/00046926/8

RIVa – 0.3981

0.3981

 

79,23 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Brzeg. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

27

1312/238 arkusz 1

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

ŁIV – 0.5185

ŁV – 0.0461

LsIV – 0.8010

W- ŁIV- 0.0176

 

 

 

ŁIV – 0.5185

ŁV- 0.0461

 

50,35 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana, częściowo zalesiona przy ul. Polnej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

                       

 

działalność rolnicza

28

 

1314/238 arkusz 1

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

 

ŁIV – 0.9610

ŁV – 0.0248

LsIV – 0.4382

W- ŁIV- 0.0620

ŁIV – 0.9610

ŁV – 0.0248

 

 

 

91,20 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana, częściowo zalesiona, w głębi ul. Polnej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

 

 

działalność rolnicza

29

173 arkusz 22

Obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

ŁIV- 1.3500

PsIV- 0.3159

W-ŁIV – 0.0409

ŁIV- 0.5000

 

 

29,69 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana w kompleksie pól w pobliżu ulicy Polnej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

30

83/15 arkusz 17

obręb Przyszowice

GL1G/00088695/5

RIVa – 0.2230

W- RIVa – 0.0086

dr- 0.0073

RIVa - 0.2230

 

 

 

9,90zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Polnej, od strony ul. Granicznej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

31

324/84 arkusz 22

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

ŁIV- 0.1732

W-ŁIV- 0.0548

 

ŁIV- 0.1732

 

 

16,28 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Brzeg. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

32

604/84 arkusz 22

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

ŁIV – 0.1802

W- ŁIV- 0.0266

 

ŁIV- 0.1802

 

 

 16,94 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

 

do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Brzeg. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 

działalność rolnicza

33

80 arkusz 8

obręb Gierałtowice

GL1G/00037767/9

ŁIII – 0.3719

ŁIII – 0.3719

 

 

65,46 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

do 15 września

Działka niezabudowana w pobliżu ul. Korfantego i „hektobloku”. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

34

1985/296 arkusz 18 obręb Chudów

GL1G/00039836/8

RIIIb-2.0638       RIVa-1.9726   RIVb-0.3578

4.3942

 

 

 

919,49 zł/opłata roczna

zwolnienie z VAT

 

do 15 września

 

Działka niezabudowana przy ul. Jesionowej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dn. 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

35

300/131 część arkusz 21 obręb Przyszowice

GL1G/00079296/2

ŁIV – 0.1214

Wp – 0.3278

0.0237

 

 

118,50 zł+23% podatek VAT/opłata miesięczna

 

 

 

do 21 dni od daty wystawienia faktury

Działka niezabudowana przy ul. Gliwickiej. Czynsz naliczony  zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2018 z dn. 14.05.2018r. i podlegał będzie corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja następować będzie począwszy od msc następującego po opublikowaniu.

na potrzeby poprowadzenia ruchu pojazdów na czas rozbudowy obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim

 

 

  1. Okres dzierżawy – dzierżawa na okres nie dłuższy niż 3 lata.
  2. W przypadku, gdy o dzierżawę będzie ubiegać się więcej niż jedna osoba może być ogłoszony przetarg.
  3. Wnioski można składać do 3 dni po dacie zakończenia publikacji wykazu tj. do dnia 10.12.2020r.
  4. Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.
  5. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.plokres wywieszenia wykazu: od 16.11.2020r. do 07.12.2020 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.