Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

P/SP-2/2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

Nr sprawy: P/SP-2/2020

                                    

dot.: zawiadomienie o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późniejszymi zmianami) dla zadania nr P/SP-2/2020 pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych nr  P/SP-2/2020 na wykonanie zadania : „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający po wstępnym badaniu ofert i wyłonieniu oferty, którą należy uznać za najkorzystniejszą, zgodnie z zastosowanym w ogłoszeniu kryterium oceny ofert  uznał, że cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający sprawdził w budżecie Gminy  możliwość uzupełnienia  środków przeznaczonych na realizację zadania. Po analizie osiągniętych dochodów i planowanych wydatków stwierdził, że nie dysponuje kwotą pozwalającą na wybór oferty z najkorzystniejszą ceną. Nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, co obliguje go do unieważnienia postępowania zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dziękuje Wykonawcom za złożenie ofert i wyraża nadzieję, że przedstawione przez Zamawiającego przesłanki decyzji o unieważnieniu postępowania zostaną przyjęte.

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania_BIP.pdf (54,03KB)