Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór wniosków na stypendia sportowe.

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym za osiągnięcia i wyniki uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2020 roku.

Zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych określa Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2020r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Gierałtowice (decyduje data stempla pocztowego), w terminie do 1 lutego 2021 roku.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy związek sportowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku.

 

DO POBRANIA: