Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z dnia 20.01.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.17.2021 z dnia 20.01.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

  1. Ustalam następujące stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

Wyszczególnienie

Stawka

a)

Grunty na działalność wytwórczą, usług, handlową i  produkcyjną

- przy powierzchni do 500 m2

- przy powierzchni przekraczającej 500 m2

 

 

- 1,40 zł

- 0,59 zł

 

 

1 m2  miesięcznie

1 m2  miesięcznie

b)

Grunty na prowadzenie działalności rozrywkowej (np. cyrk, wesołe miasteczko, karuzele)

107,47 zł

dziennie

(bez względu na powierzchnię)

c)

Grunty na prowadzenie ogródków przydomowych

0,21 zł

1m2 rocznie

d)

Grunty, na których ustawiono reklamy, tablice informacyjne, poza pasem drogowym

96,72 zł

1m2 powierzchni reklamowej rocznie

e)

Grunt pod umieszczenie przenośnego kontenera spełniającego funkcję posterunku przejazdowego

1,40 zł

1 m2 miesięcznie

f)

Grunty pod stanowiska kontenerowe na odzież używaną

16,12 zł

miesięcznie za kontener

g)

Grunt pod szafy kablowe sieci teletechnicznej, stacje transformatorowe, redukcyjne

1,18 zł

1 m2 miesięcznie

h)

Grunt pod umieszczenie  pomieszczenia gospodarczego, garażu nietrwale związanego z gruntem

0,97 zł

1 m2 miesięcznie 

i)

Teren położony w Przyszowicach składający się z części działek ewidencyjnych numer 157, 834/163, 838/165, 841/168 - pod działalność strzelnicy

0,54 zł

1 m2  rocznie

   j)

Grunty pozostałe (np. place, tereny składowe)

0,54 zł

1 m2 miesięcznie

 

  1. Do stawek czynszu dzierżawy doliczany będzie należny podatek VAT.

 

§2

Ustalam wynagrodzenie za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego w wysokości  100% stawek czynszu wymienionych w § 1 ust. 1.

 

 

§3

  1. Czynsz dzierżawny określony w dacie zawarcia umowy może być zmieniany zgodnie z postanowieniami umowy.
  2. Stawki czynszu dzierżawnego ustalone w niniejszym zarządzeniu stosuje się jako wywoławcze w przypadku wydzierżawiania nieruchomości w drodze przetargowej.
  3. Stawki czynszu dzierżawnego dla terenów nie wymienionych w §1 ust. 1 będą określane w odrębnych zarządzeniach.

 

 

§4

Traci moc Zarządzenie Nr OKO.0050.86.2018  Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

 

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.pdf (478,79KB)