Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   od 16 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji .

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice PDFProjekt Uchwały Dofinansowanie żłobkowe.pdf

 

  1. Formularz zgłaszania opinii.DOCXFormularz opinii_Dofinansowanie żłobkowe.docx
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 16.03.2021 r.