Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2021

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia  18 marca 2021 r.

 

w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przyszowicach

 

Na podstawie:

  • art.30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późniejszymi zmianami),
  • art. 63 ust.1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 910  z późniejszymi zmianami)

 

 

zarządzam:

                                         

§ 1

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Pani Barbarze Jałowieckiej-Cempurze

stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

ul. Szkolna 4 od dnia 1 września 2021 r. na okres 5 lat szkolnych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

 

§ 3

                                       

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2021.pdf (141,63KB)