Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin realizacji praw podmiotów danych

ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2018

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 31.10.2018 r.

 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu wypełniania obowiązku informacyjnego oraz realizacji  praw podmiotów danych w Urzędzie Gminy Gierałtowice.

 

          Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 24  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wprowadza się Regulamin wypełniania obowiązku informacyjnego oraz realizacji  praw podmiotów danych w Urzędzie Gminy Gierałtowice stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

  1. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice zobligowani są do dopełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 12 - 14 RODO oraz respektowania i ułatwiania osobie, której dane dotyczą wykonania praw przysługujących na mocy art. 15 – 22 oraz art. 34 RODO.

§3 

 

  1. Wykonanie Zarządzenia  powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Gierałtowice,

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCXRegulamin realizacji praw osób załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.195.2018 (35,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.195.2018 z dnia 31.10.2018 r. (8,29MB)