Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXIV/254/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie za zasadną

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 1. Wniesioną w dniu 16 marca 2021 r. skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gierałtowicach i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie uznaje się za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice powiadomi skarżącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIV/254/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie za zasadną.pdf

DOCXUzasadnienie XXXIV/254/2021.docx