Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie uznania petycji o utworzenie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie :

- art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

- art. 9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870),
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji§ 1. Uznaje się, że wniesiona 25 lutego 2021 roku petycja o utworzenie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIV/256/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-04-2021 w sprawie uznania petycji o utworzenie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego za niezasługującą na uwzględnienie.pdf

DOCXUzasadnienie XXXIV/256/2021.docx