Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 668) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  13 –  21 maj  2021 roku  

 

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy.

 

 

Załącznik:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. DOCXUchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta.docx
     
  2. Formularz zgłaszania opinii.DOCFormularz zgłoszenia opinii.doc

 

 

 

 

Gierałtowice, 13.05.2021