Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I"

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 22.05.2021r. wydana została decyzja nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach – etap I”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 1367/278, 360/278, 36, 713/97, 137/19, 745/19, 746/19, 227/19, 201/19, 241/19, 240/19, 85/19, 626/19, 627/19, 87/19, 88/19, 656/19, 655/19, 359/199, 653/19 (obręb Gierałtowice, Przyszowice)

 

na rzecz Inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Kingę Mlaś, Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek, ul. Skrzyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śląski

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

Pobierz plik:PDF7. cel.pdf