Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908 S ul. Korfantego w Gierałtowicach”

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 25.05.2021r. wydana została decyzja nr 19/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 2908 S ul. Korfantego w Gierałtowicach”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 212/12, 681/56, 174/12 (k.m. 7, obręb Gierałtowice)

 

na rzecz Inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jakuba Sylwestrzaka, ZIR Systemy Projektowe J. Dumnicki, J. Sylwestrzak – Sp. J., ul. Drzewna 24/9, 41-935 Bytom

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

Pobierz plik:PDF11.cel-obw.pdf