Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 stawy z dnia 16 listopada 2006 r. nie podlega opłacie skarbowej dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Pozostałe opłaty skarbowe:

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 598 zł.

- zwolnieniu podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł.

3. Wydaniezaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym – 17 zł.

4. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

- od wypisu do 5 stron- 30 zł.

- powyżej 5 stron- 50 zł.

- od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł.

5. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie – 17 zł.

- zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.

- zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.