Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XLVII/352/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13-04-2022 w sprawie wyboru członków Kapituły V edycji wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559), w związku z Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/340/2022 z dnia 9.03.2022 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” (Dz. Urz. Woj. Ślask. z 16.03.2022 r. poz. 1716),

§ 1. Dokonać wyboru członków Kapituły spośród kandydatów, zgłoszonych przez radnych Rady Gminy Gierałtowice, w osobach:
1) Sabina Grzywok,
2) Robert Gabor,
3) Tatiana Kowalska,
4) Janina Cicha-Rożek,
5) Jerzy Janoszczyk,
6) Ryszard Piszczelok,
7) Paweł Szołtysek,
8) Krzysztof Tomaszek.

§ 2. Zadaniem Kapituły jest wybór kandydatów do wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, zgodnie z Regulaminem przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/340/2022 z dnia 9.03.2022 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” (Dz. Urz. Woj. Ślask. z 16.03.2022 r. poz. 1716).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/352/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13-04-2022 w sprawie wyboru członków Kapituły V edycji wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice".pdf (175,48KB)