Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 4.05.2022 r

Strona archiwalna

 

Posiedzenie odbędzie się 4 maja 2022 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 25.04.2022 r.

3. Gospodarka śmieciowa na terenie Gminy Gierałtowice (nowy przetarg).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 38/2022)

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dot. spraw związanych z gospodarowaniem odpadami:

a) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.342.2022 Wojewody Śląskiego (Druk 39/2022)

b) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.343.2022 Wojewody Śląskiego (Druk 40/2022)

c) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.349.2022 Wojewody Śląskiego (Druk 41/2022)

6. Sprawy bieżące dla komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia.