Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniający uchwałę Nr XXXVII/284/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
zmieniający uchwałę Nr  XXXVII/284/13  Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.
 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 1 sierpnia 2022r.  do 8 sierpnia 2022r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy.

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniający uchwałę Nr  XXXVII/284/13  Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym. DOCUchwała-zmiana.doc
  1. Formularz zgłaszania opinii. DOCXkonsultacje - formularz.docx

Gierałtowice, dnia 1.08.2022 r.