Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Dofinansowanie do żłobka

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
31 marca 2021 r. istnieje możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.  

Świadczenie przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym, wychowującym wspólnie dziecko w wieku do lat 3, którzy korzystają z usług:

  • żłobka,
  • klubu dziecięcego,
  • opiekuna dziennego,
  • niani.

W celu uzyskania świadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie świadczenia „Dofinansowanie  Żłobkowe”,
  • kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, lub umowy uaktywniającej z nianią sprawującą opiekę nad dzieckiem,
  • zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie rodziców lub dokument potwierdzający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • oświadczenie drugiego z rodziców o zamieszkaniu na terenie gminy Gierałtowice (nie dotyczy osób samotnie  wychowujących dziecko),
  • oświadczenie rodziców o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • oświadczenie o wysokości czesnego.

 

Świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Gierałtowicach. Dodatkowych wyjaśnień udziela Referat Edukacji tel. 32 30 11 365,  pokój 116.

DOCXWniosek o przyznanie świadczenia Dofinansowanie Żłobkowe.docx (113,64KB)
DOCXOświadczenie Urząd Skarbowy.docx (15,29KB)
DOCXOświadczenie o miejscu zamieszkania drugiego rodzica.docx (15,26KB)
DOCXOświadczenie o wysokości czesnego.docx (15,66KB)