Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postpowania Administracyjnego oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, ze na wniosek z dnia 07.06.2023r. Gminy Gierałtowice 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 zostało wszczęte postpowania administracyjne, w sprawie: przebudowa ulicy Ogrodowej w Gierałtowicach na działkach

Gliwice, dnia 14.07.2023r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postpowania Administracyjnego

oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, ze na wniosek z dnia 07.06.2023r. Gminy Gierałtowice 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 zostało wszczęte postpowania administracyjne, w sprawie:

przebudowa ulicy Ogrodowej w Gierałtowicach na działkach nr 331/70, 593/70,  71,  112,  114,  115, 110,  267/61, 269/61, 681/62, 235/63, 451/63, 409/64, 408/64, 529/65, 528/65, 388/67, 784/68, 447/69, 446/69, 445/69, 443/69,  246/82,

244/82, 728/81, 727/81, 513/79, 642/79, 729/79, 561/78, 589/78, 492/76, 658/76, 264/75,517/75, 220/73, 787/72, arkusz mapy 6 obr9b Gierałtowice, 166, 164, 769/137, 1068/136, 583/136, 639/135, 324/132, 518/129, 325/132, 711/135, 538/138, 539/138,  540/138, 541/138, 423/140, 574/140,  200/141, 654/142, 773/143, 669/143, 144, 201/141, 145 ,  arkusz mapy 4 obr 9b Gierałtowice.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia na piśmie do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ulica Zygmunta Starego nr 17, 44-100 Gliwice.

Brak odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie po upływie w/w terminu Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach potraktuje jako pozytywne uzgodnienie